torstai 19. maaliskuuta 2015

Mitä jokaisen yrityksen tulee tietää itsestään?

Jos saisit valita yhden lauseen, joka varmasti tavoittaisi yrityksesi kohdeyleisön, mikä se olisi? Mihin tilaisuutesi käyttäisit? Mitä lauseella tavoittelisit? Entä kohderyhmäsi – kenelle sen kertoisit?

Yksi lause on tiukka rajaus. Se pakottaa miettimään omia tavoitteita ja priorisoimaan. Samalla on sukellettava kohdeyleisön ajatuksiin ja tarpeisiin. Yhden lauseen taktiikalla yritys on riisuttava paljaaksi. Mikä on meille tärkeää? Ketkä siihen vaikuttavat?

Ja sitten totuuden kysymykset: Olisiko lauseesi yrityksen mainoksen slogan tai sitä vastaava viesti? Jos jokainen yrityksesi edustaja saisi kirjata vastaavan lauseen, olisiko tuloksena sillisalaatti vai kiinnostava kokonaisuus?

Mihin suuntaan viestintä ohjaa yritystäsi? Kuva: Steven Lewis, Unsplash.com 

Viestinnän perusta rakennetaan peiliin katsoen


Sillä, mitä yritys viestii, on tarkoitus. Omat vahvuudet ja heikkoudet, erityispiirteet ja kilpailijoista erottavat tekijät on oltava kirkkaana mielessä päivittäisissä viestintätilanteissa. On tunnistettava kenen kanssa puhutaan, mikä on hänen intressinsä ja mitä vuorovaikutuksella voidaan saada aikaan.

Viestintä on yksi olennainen väline, joka tekee tavoitteiden saavuttamisen mahdolliseksi. Se on kontaktipinta niihin sidosryhmiin, joiden on oltava vähintään tietoinen tietyistä yrityksen asioista, jotta tavoitteet voivat onnistua.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, vähän turhankin monta. Olkoon sitten kyse markkinointiviestinnästä, sisältömarkkinoinnista tai vaikka yrityksen sisäisestä viestinnästä, tarpeellinen tavoittamisen ja vuorovaikutuksen keinojen kirjo määritellään vasta sitten, kun perusasiat ovat selvillä.

Yrityksen viestinnän perusta rakennetaan peiliin katsoen, ilman ehostusta. Tärkeiden sidosryhmien tuntemus on perustan toinen puoli. Hyvät sidosryhmäsuhteet perustuvat rehellisyyteen, niin itseä kuin muitakin kohtaan.

Viestinnälle tarvitaan suunta


Yhdellä lauseella tavoitteet eivät toteudu. Vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Viestinnän aitous, aloitteellisuus ja aktiivisuus pitävät muun muassa yhteistyön ja asiakkuuksien kanavat avoimina.

Yrityksen tai organisaation yhteistyö Meditan kanssa alkaa yleensä ydinviestin määrittämisellä. Se tapahtuu laadullisen tutkimuksen menetelmin yritykseen, sen toimintaan ja ihmisiin tutustuen. Ulkopuolinen näkemys, yrityksen sisäinen tieto ja tavoitteet sekä viestinnän osaaminen yhdistyvät strategiseksi työkaluksi, joka mahdollistaa yrityksen eri toimintojen yhdenmukaisen viestimisen.

Yhdestä lauseesta on hyvä aloittaa. Se on silmiä avaava harjoitus. Jos tehtävä tuntuu vaikealta tai mahdottomalta, on hyvä palata alkuun pohtimaan perusasiat kuntoon ennen toisen lauseen viestimistä. Ilman omaan toimintaan pohjautuvaa perustaa yrityksen viestit joko eivät tavoita kohdettaan tai ohjaavat omaa työtä sivuraiteille. Viestinnälle tarvitaan suunta.

Reetta Mikkola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti