tiistai 20. tammikuuta 2015

Mediaseurannan analysointi ja raportointi luo mahdollisuuksia

Viestinnässä suunnittelu ja teot ovat ydin, mutta ilman tulosten seurantaa ei tiedetä, mikä toimii ja mitä pitäisi kehittää.

Teemme monille asiakkaillemme mediaseurantaa, johon nykypäivänä kuuluu myös sosiaalinen media. Sovitaan siis heti alkuun, että mediaseuranta käsitteenä sisältää sekä perinteisen median että somen.Käytännöt tuntuvat kuitenkin vaihtelevan seurannassa, analysoinnissa ja raportoinnissa. Joillakin toiminta on systemaattisempaa, toisilla se vaihtelee kuukausittain. Yksi voi antaa suorat ohjeet raportoinnin muodosta kun toinen antaa vapaammat kädet.

Meistä seurannassa, raportoinnissa ja niiden kehittämisessä tavoiteltavaa on, että
  1. seurantaa on ja se on systemaattista
  2. tuloksista raportoidaan analyyttisesti, ja tieto on sekä määrällistä että laadullista
  3. tieto tuloksista menee niille, joiden työtä se koskee. 

Mediaseuranta itsessään on melko helppoa. Erilaiset seurantaohjelmat tuottavat tietoa hiteistä ja somesta saa monenlaista tietoa postausten menestymisestä. Jotta mediaseurannan tietoja voi verrata aikaisempaan, on seurannan oltava systemaattista.

Pelkkä hiteistä kertominen ei kuitenkaan riitä, vaan niiden sisältöä on analysoitava, jotta tietää, mitä yrityksestä tai aiheesta puhutaan. Näin voi löytää myös oikeutettuja asiayhteyksiä omien näkökulmien esiin tuomiseen.

Kun tuloksia raportoidaan, on tärkeää että yrityksen viestintätiimin lisäksi tieto menee niille, joiden työtä se koskettaa. Esimerkiksi johdon, myynnin ja asiakaspalvelun on hyvä tietää, mitä yrityksestä puhutaan, jotta he voivat hyödyntää tietoa tai varautua siihen omassa työssään. Seuranta voi myös osoittaa väärinkäsityksiä ja tiedon puutteita, joita asiakaspalvelussa tai viestinnässä on mahdollista oikoa ja paikata.

Useat yritykset hallitsevat ensimmäisen kohdan, mutta seuraavissa on kehittämisen paikka. Uskomme, että voimme tuoda asiakkaillemme lisäarvoa juuri mediaseurannan tulosten tulkinnassa ja tilaisuuksiin tarttumisessa. Siksi vuosi 2015 on entistä enemmän mediaseurannan vuosi.

Elisa Kajaste

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti