keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Viestinnän ostamisen vaikeudesta


Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n verkkosivuilta saa ladata maksutta Viestinnän ostajan oppaan. Kelpo opas, ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Heräsin sitä äskettäin selatessani pohtimaan, miksi se on tarpeellinen.

Miksi viestinnän osaamisen hyödyntämiseen tarvitaan manuaali? Ovatko viestintätoimistojen palvelut liian vaikeasti hahmotettavissa vai emmekö itse viesti niistä ymmärrettävästi?

Jonkinlaisen vastauksen antaa Viestinnän ostajan oppaan sivu, joka kuvaa viestintätoimiston rooleja. Kohtia on yhteensä yhdeksän, alkaen keskustelukumppanuudesta ja päätyen päätöksentekoa tukevan tutkijan rooliin. Väliin mahtuvat muun muassa sisällöntuotannon, kouluttajan ja viestintätekniikan asiantuntijatehtävät.

Viestinnän ostajaa voi hämmentää se, että jo me viestinnän ammattilaiset käytämme viestinnän rooleista ja toimenpiteistä eri nimityksiä. Monesti asiakas kuvaa tarpeitaan omalta toimialaltaan tutuin käsittein. Silti viestinnän ammattilaisen on pystyttävä kertomaan tarjoamastaan hyödystä selkeästi ilman opaskirjaa.


Aivan ensimmäiseksi tarvitaan resepti. Kuva: Wikipedia Commons

Ostaisitko yhden viestintäjutskan?Viestintää on mahdotonta pistää yhteen pakettiin ja liimata hintalappua päälle. Jokainen viestintäprojekti on omanlaisensa tavoitteineen, toimenpiteineen ja haasteineen. Kaikki lähtee viestinnän tarpeista ja resursseista, jotka ovat organisaatiokohtaisia. Jo yksittäinen kampanja tai julkaisu on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla on tietyt päämäärät.

Parhaimmillaan viestintä tukee yrityksen strategiaa ja viestinnän toimenpiteet vievät asioita eteenpäin tavoitteellisesti. Paraskaan myyjä tai viestijä ei pysty kuvaamaan juuri tietylle yritykselle sopivaa viestintäratkaisua asiakkaaseen tutustumatta.

Viestintätoimistot tietävät palveluidensa paketoinnin hankaluuden. Meditassa tämä kiteytyy palavereissa viestintäkonsultteja naurattavaan sisäpiirin heittoon: Haluaisitko ostaa yhden viestintäjutskan?

Todettakoon, että viestintäjutskaa ei vielä kukaan ole ostanut. Ja emme me sitä myisikään. Sen sijaan viestintäjutskan esille nostaminen haastaa meitä miettimään, miten voisimme viestiä palveluistamme ja osaamisestamme selkeämmin.

Viestintäkonsultin paikka on asiakkaan rinnalla


Viestinnän ostaminen ei useimmissa yrityksissä ole vielä arkea, mutta päivä päivältä yritykset tunnistavat viestinnän tarpeita ja mahdollisuuksia yhä paremmin. Yhteyden ja ymmärryksen merkitys keskeisten sidosryhmien kanssa tiedetään tärkeäksi niin taloudellisen kuin toiminnallisen menestyksen kannalta.

Millaisen viestijän kanssa luottamuksellinen keskustelu tuntuu luontevalta?

Asia, jota Viestinnän ostajan opaskaan ei ota riittävän vahvasti esille, on asiakkaan rooli viestintäkumppanuudessa. Viestintä ei koskaan voi olla päälleliimattua. Viestintätoimistot eivät tee taikatemppuja tai tempaa viestejä tuulesta. Vastuullinen ja vaikuttava viestintä perustuu todellisiin asioihin. Niistä on oltava tietoa ja ymmärrystä, jotta viestintä voi onnistua.

Siksi myös asiakkaan on sitouduttava omiin tavoitteisiinsa tähtäävään viestintäsuunnitelmaan, vaikka käytännön työ tehtäisiin talon ulkopuolella. Päätökset, jotka organisaatiossa tehdään, vaikuttavat viestintään. Hyvä viestintä pitää huolta, että olennainen tieto on oikeaan aikaan tärkeiden sidosryhmien ulottuvilla. Siksi viestijän on toimittava riittävän lähellä yritysten avainhenkilöitä.

Oman organisaation viestinnän haasteet ja tarpeet kannattaa nostaa pöydälle sellaisen viestintätoimiston edustajan kanssa, jonka osaaminen vakuuttaa ja jonka kanssa luottamuksellinen työskentely tuntuu luontevalta. Viestinnän ostajan opas on erinomainen keino tutustua alan käytäntöihin. Todellisuudessa kynnys keskustelun aloittamiselle on matala, eikä siihen tarvita manuaalia.


Reetta Mikkola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti