maanantai 2. kesäkuuta 2014

Sisältömarkkinointi tarkoittaa myös mittaamista

Mitä markkinointiviestinnän keinoja käytetään vuonna 2014? Entä mitä sisältömarkkinoinnista ajatellaan ja millaisia käytäntöjä siihen liittyy? Näitä selvitettiin Meditan uudessa kyselyssä, jossa syvennettiin myös viime vuoden kyselystä nousseita teemoja.

Asiakastiedon hyödyntäminen


Nyt esittelemme tulokset ja pari kiinnostavaa näkökulmaa. Lisää pohdintoja on luvassa kesän ja syksyn mittaan. Tutkimustiivistelmä löytyy Slidesharesta. Tänä vuonna kyselyyn saatiin 19 vastausta eri toimialoilta. Suurin osa edustaa isoja IT- ja teollisuusalan yrityksiä.

Digitaalinen markkinointiviestintä perinteistä suositumpaa


Tulokset antavat ajankohtaisen kuvan markkinointiviestinnästä: organisaatiot käyttävät jo enemmän digitaalista markkinointiviestintää kuin perinteistä. Tämä on myös luonnollista, sillä digitaalinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media ovat luonteeltaan nopeampia, eli niitä voi hyödyntää useammin kuin perinteistä markkinointiviestintää.

Digitaalisen markkinointiviestinnän keinoista eniten käytetään organisaation omia verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja hakukonemarkkinointia. Sosiaalisen median sisällä Facebook, LinkedIn ja Twitter ovat suosittuja, Youtube heti perässä. Perinteisestä eniten käytössä ovat tiedotteet, esitteet ja asiakastilaisuudet.

Asiakasymmärrys on kiinnostavan sisältömarkkinoinnin ydin


Kaikki vastaajat vastasivat ensimmäisiin kysymyksiin markkinointiviestinnän kanavista, mutta sen jälkeen moni jätti vastaamatta. Voi olla kyse jaksamisen puutteesta, kysymysten avoimuudesta tai siitä, että vastaajat eivät osanneet vastata sisältömarkkinointia koskeviin kysymyksiin.


Markkinointiviestinnän kehityskohteet

Sisältömarkkinoinnin ydin on tuottaa asiakkaille tai muille sidosryhmille kiinnostavaa sisältöä. Siksi kysyimmekin, miten asiakkaista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan saadaan tietoa. Tämän kysymyksen ohitti 47 % vastaajista ja seuraavan kysymyksen asiakastiedon hyödyntämisestä 61 %.

Ne, jotka kysymykseen vastasivat, keräävät tietoa monipuolisesti ja proaktiivisesti eri lähteistä. Keinoja ovat mm. asiakaspalaute, kohtaamiset eri tilaisuuksissa, myynti, kyselyt ja tutkimukset sekä uutiskirje- ja verkkostatistiikka. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tässä yllättävän vähän, vain pari vastaajaa. Ne jotka keräävät asiakastietoa, hyödyntävät sitä markkinoinnin, palveluiden ja sisältöjen suunnitteluun sekä kohdentamiseen ja ajankohtaisten teemojen esille tuontiin.

Onnistuiko sisältömarkkinointi – mittaa tuloksia


Sosiaalinen media antaa hyviä mahdollisuuksia mitata sisältömarkkinoinnin tuloksia. Erityisesti vastaajat seuraavat jakoja ja kommentteja mutta myös verkkosivuilla käyntejä ja siellä vietettyä aikaa. Lisäksi asiakkailta kerätään palautetta ja myynnin kanssa tehdään yhteistyötä. Yksi vastaajista tosin sanoo, ettei heillä mitata tuloksia ja 37 % ohitti koko kysymyksen. Kuitenkin vain mittaamalla viestinnän vaikutuksia voi kehittyä ja parantaa toimintaa.

Mittaamisen tulosten hyödyntäminen


Siinäkin tapauksessa, että tuloksia mitataan, on seuraava askel eli tulosten hyödyntäminen kyselymme perusteella ilmeisesti hakusessa. Yksi kertoi, ettei mittaamisen tuloksia vielä hyödynnetä ja 68 % ohitti kysymyksen. Ne, jotka sitä hyödyntävät, suunnittelevat tulosten pohjalta toimintaansa ja kehittävät sitä tai yrittävät parantaa viestejään.

Otoksen pienuudesta huolimatta on helppo tunnistaa sisältömarkkinoinnin tärkein kehittämiskohde. Pelkkä sisällön tuottaminen ja jakelu ei siis riitä, jos halutaan tukea liiketoiminnan tavoitteita. Tarvitaan myös tulosten mittaamista ja niiden hyödyntämistä.

Elisa Kajaste

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti