perjantai 9. toukokuuta 2014

Vastuullisuusviestinnästä voi innostua


Vastuullisuuden vaatimus koskettaa yrityksiä nyt enemmän kuin koskaan. Vaatimus tulee yritysten ympäriltä, joskus jopa toiselta puolen maailmaa. Se nousee myös yrityksistä itsestään, tahdosta tehdä asiat paremmin, kestävämmin sekä yhteiskuntaa ja luontoa arvostaen.

Vastuullisuuden tulee näkyä myös yrityksen viestinnässä.

Sitra kokosi viime vuoden lopussa kiinnostavan Strateginen vastuullisuus -raportin, joka kuvaa keskisuurten yritysten tapoja toimia kestävästi. Case-tutkimuksen 20 suomalaisesta yrityksestä teki sen taustaksi Demos Helsinki.

Vastuullisuus on nykyään pintaa syvemmällä ja yritykset saavat siitä selkeitä hyötyjä. Kyse ei ole enää pelkästä velvollisuudesta, vaan myös kannattavuudesta, yhteisen hyödyn ymmärtämisestä ja puhtaasta innostuksesta. Kestävyys liiketoiminnassa tuo säästöjä, vähentää riskejä, kehittää toimintatapoja ja luo uusia bisnesmahdollisuuksia.

Teot puhuvat puolestaan, mutteivät riittävästi

Vastuullisuus on todellisia tekoja ja uudenlaista ajattelua, jotka heijastuvat parhaimmillaan kauas oman tontin ulkopuolelle. Liiketoiminnan kestävyys mitataan yrityksen toiminnassa, muun muassa sen sosiaalisina, taloudellisina ja ympäristövaikutuksina. Kuinka on vastuullisuudesta viestimisen laita?

Teot puhuvat puolestaan, mutta niitä on myös itse nostettava esiin. Vastuullisesta toiminnasta kannattaa viestiä aktiivisesti eri sidosryhmille ja käydä asiallista vuoropuhelua heidän kanssaan, myös silloin kun jokaisesta asiasta ei olla samaa mieltä.

Tietoa on saatavilla ja mielipiteet vaihdettavissa lähes rajattomasti. Kaikilla, joihin yrityksen toiminta jollain tavoin vaikuttaa, on lupa olla kiinnostunut siitä. Kiinnostukseen on pystyttävä vastaamaan sujuvasti tosiasioilla.

Nanso Groupin vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki toteaa raportissa: “Mitä paremmin ja avoimemmin pystymme tuotteista ja niitä valmistaneista ihmisistä kertomaan, sitä tyytyväisempiä myös kuluttajat ovat”.

Moni yritys toteuttaa vastuullisuutta myös kehittämällä toimintaansa yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien tunteminen on jo lähtökohtaisesti arvokasta yrityksille ja auttaa niitä suuntaamaan toimintaansa tulevaisuuden markkinoita ajatellen.

Anna myös asiakkaiden valita vastuullisesti

Ihmiset haluavat nykyään tietää paljon ennen ostopäätösten tekemistä tai yhteydenottoa yritykseen. Henkilöstö sitoutuu niihin asioihin, joiden tietää olevan sitoutumisen arvoisia. Alihankkijat haluavat olla aktiivinen osa arvoketjua. Sijoittajat kiinnostuvat toiminnasta, jonka he uskovat menestyvän tulevaisuudessa.

Niillä viesteillä, joita yritykset kiinnostavasti, selkeästi ja helposti tavoitettavasti eri kohderyhmille tarjoavat, on mahdollisuus vaikuttaa mielikuviin ja antaa tietoa päätösten tekemisen taustalle. Vastuu tarvittavan tiedon välittämisestä, läsnäolosta eri kanavissa ja sidosryhmien kohtaamisesta on yrityksen omissa käsissä.

Jos kestävä liiketoiminta ei ole enää vain velvollisuus, ei ole myöskään siitä viestiminen. Myös vastuullisuusviestinnästä voi innostua. Hyvä viestintä antaa asiakkaille mahdollisuuden ymmärtää yrityksen toimintaa, inspiroitua siitä ja valita vastuullisesti. Yrityksen näkökulmasta viestinnän toimenpiteet ovat keskeinen strateginen väline, jolla tavoitteet tehdään todeksi.

Viestintä on se väline, joka rakentaa yhteyden yritykselle tärkeisiin ihmisiin. Sidosryhmäsuhteista huolehtiminen on pitkäjänteisen toiminnan edellytys – vastuullisuuden ydintä sekin.

Reetta Mikkola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti