torstai 13. maaliskuuta 2014

Saituri voi onnistua olemalla seurallinen ja hyödyllinen


Keski-Suomen kauppakamarin Saiturin markkinointi -koulutuksessa todettiin, että some on nyt arkea ja kysymys, johon yritysten on löydettävä vastauksia omasta näkökulmastaan. Omien viestien julkaiseminen ei enää välttämättä maksa maltaita. Eurojen sijaan pöytään on pistettävä työtä, harkintaa ja oikeaa asennetta ihmisten kohtaamiseen.

Keski-Suomen kauppakamarin Saiturin markkinointi -koulutuksessa 12.3. todettiin, että some on nyt arkea ja kysymys, johon yritysten on löydettävä vastauksia omasta näkökulmastaan.

Moni tekee sen mielellään. Avoimuus, sisältöjen helppo ja nopea jakaminen sekä sidosryhmien kohtaaminen on mahdollisuus. Mutta miten se hyödynnetään? Toisille sosiaalinen media tarkoittaa uuden oppimista, ja myös epämukavuusalueelle astumista. 

Kannustan reippaaseen loikkaan omien tavoitteiden osoittamaan suuntaan. Ei oppi ole ennenkään ojaan kaatanut, ja apuakin on tarjolla.

Rohkeutta, nöyryyttä ja nopeutta

Meditan Tiinu Wuolio käsitteli koulutuksessa markkinoinnin ja viestinnän ympäristön muutosta. Viestintä ja markkinointi luovat edellytyksiä tulevaisuuden menestykselle. Uudet välineet ja viestinnän muodot laajentavat viestinnän osaamisen tarvetta perinteisen markkinointi- ja viestintäosaston ulkopuolelle. Avoimuuden maailmassa yrityksen edustajien, ei vähiten johdon ja asiantuntijoiden, on kyettävä aitoon vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.

Nopeatahtinen viestintä ja näkyvyys viestien paljoudessa vaatii rohkeutta ja tilanteisiin tarttumista, mutta myös nöyryyttä. Oman viestin julkaiseminen ei enää välttämättä maksa maltaita. Eurojen sijaan pöytään on pistettävä työtä, harkintaa ja oikeaa asennetta ihmisten kohtaamiseen. Saituri voi onnistua olemalla antelias, seurallinen, vieraanvarainen ja hyödyllinen.

Verkossa viestimisen parhaita puolia on suora palaute. Oman kampanjan tai sisällön vastaanotosta saa palautetta pian julkaisemisen jälkeen. Se omasta mielestä tyylikkäin design ei välttämättä ole kohderyhmää puhuttelevin. Seurantatietoa kannattaa hyödyntää omien sisältöjen kehittämiseen. Sisältömarkkinointi onkin Wuolion mukaan jatkuva testi siitä, miten kiinnostava olet sidosryhmiesi silmissä.

Case-esimerkkinä koulutuksessa tutustuttiin Keski-Suomen kauppakamarin Facebook-kampanjaan, jossa seuraajien määrä saatiin parissa kuukaudessa hyvään kasvuun ja sivulle aitoa aktiivisuutta. Kriittinen massa tuntuu muodostuneen, ja sivulla tapahtuu jatkuvasti.

Valitse foorumisi ja ole läsnä

Bitcompin toimitusjohtaja Sami Kettusen puheenvuoro havainnollisti, kuinka yksi ihminen toimii somessa lukuisissa eri rooleissa. Rajanveto ja eri foorumeiden erityispiirteiden ymmärtäminen on tarpeen, muttei aivan yksinkertaista.

Kasvuyrittäjänä Kettunen tietää myös vastuun jakamisen tärkeyden ja vaikeuden. Kuinka ympärillä olevat yhteisöt rohkaistaan toimimaan ja avaamaan suunsa? Esimerkiksi yrityksen tai sen edustajan asiantuntijaroolin kehittyminen edellyttää, että asiantuntijat astuvat rohkeasti esiin ja osoittavat oman osaamisensa sekä sen hyödyt. Esimerkiksi blogi on tähän sopiva väline. Hyvänä esimerkkinä Kettunen mainitsi muun muassa Descomin blogin. Kettunen bloggaa tsekin säännöllisesti kasvuyrittäjyyteen liittyvistä aiheista Kauppalehden Viivan alla -blogissa. Aiheet löytyvät läheltä.

JAMK:n Dimark-hanketta edustava Liinamaaria Hakola vakuutti digitaalisuuden ja markkinoinnin kuuluvan yhteen nykyään. Hän esitteli hankkeessa kehitetyn polun yrityksen digitaaliseen markkinointiin. Liikkeelle lähdetään omasta toiminnasta ja brändistä. Digimarkkinoinnin kotipesä ovat yrityksen verkkosivut. Kotipesän on oltava kunnossa ennen kuin markkinointia ulotetaan sen ulkopuolelle.

Hakola kannusti yrityksiä valitsemaan pari itselleen parhaiten soveltuvaa digitaalisen markkinoinnin kanavaa ja kohtaamaan sidosryhmät hyvin niissä. Hakola piti myös sähköistä uutiskirjettä edelleen korvaamattomana välineenä, jonka vastaanottaja on itse tilannut ja haluaa lukea.

Hakukone, yrityksen ystävä

Maailman laajimman tietosanakirjan, Wikipedian, merkitys erityisesti yritysten hakukonenäkyvyydelle on merkittävä. Pääsy wikipediaan on merkittävä asia, ja sen tietojen totuudellisuudesta kannattaa pitää huoli. Suomenkielisellä alueella myös yritysten edustajat voivat itse päivittää Wikipedian artikkeleita sen sääntöjen mukaisesti.

Piilotetun aarteen Johanna Janhonen piti kiinnostavan esityksen Wikipedian toiminnasta ja merkityksestä. Wikipedia on aktiivisesti käytetty verkkosivusto, jonka tieto on laadukasta. Mikä tai kuka tahansa Wikipediaan ei pääse, joten esiintyminen siellä tuo uskottavuutta.

Hakukonenäkyvyys on välttämätöntä yrityksen löytymiseksi verkossa. Meditan Mika Särkijärven mukaan yritysten tulisi löytyä hakukoneella vähintään omalla nimellään, mieluusti myös yrityksen tuotteiden tai palveluiden nimillä.

Verkkosivuja rakentaessa on hyödyllistä asettua hetkeksi asiakkaan rooliin: Mitä asiakas etsii ja millä sanoilla? Hakukoneella ihmiset tulevat verkkosivuston keskelle, suoraan etsimäänsä kohtaan. Tämän kohdan löytyminen perustuu sanoihin, jotka hakukone sivun eri kohdissa tunnistaa. Kannattaako matkailuyrittäjän markkinoida huviloita jos asiakkaat etsivät mökkejä?

Linkit Wikipedian kaltaisilla merkittävillä sivustoilla nostavat verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneen tuloksissa. Hakukonenäkyvyys on kuitenkin ensisijaisesti kiinni yrityksen verkkosivujen sisällöstä ja sivuston suunnittelusta, jotka tekevät sivuston kiinnostavaksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Reetta Mikkola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti