tiistai 10. syyskuuta 2013

Oman, ostetun ja ansaitun median kokonaisuus hallintaan

Mitä markkinointiviestinnällä halutaan saada aikaan ja millä keinoin? Mikä on sähköisen viestinnän, sosiaalisen median ja blogien rooli? Mitä vaaditaan laadukkaaseen sisältöön? Miten viestintää ja sisältöjen vaikuttavuutta mitataan? Entä miten seurantatietoa hyödynnetään, ja tiedetäänkö tulokset myös muualla organisaatiossa?

Muun muassa tällaisia pohdintoja herätti loppukeväästä teettämämme kysely Organisaation omat sisällöt markkinointiviestinnän ytimenä. Vastauksia saimme eri kokoisista organisaatioista ja eri aloilta yhteensä 17, joten tuloksissa on vain pieni otos markkinointiviestinnän päättäjien mielipiteitä. Tulokset antavat kuitenkin mielenkiintoisen ja ajankohtaisen laadullisen aineiston, joka herättää ajatuksia ja antaa aihetta pohdinnoille markkinointiviestinnän nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Organisaatioiden tärkeimpiä markkinointiviestinnän keinoja ovat kyselyn perusteella asiakastilaisuudet, sähköinen suoramarkkinointi ja painetut asiakaslehdet. Nämä edustavat vielä melko perinteistä markkinointiviestintää: asiakkaaseen ollaan yhteydessä kokonaisvaltaisesti kasvokkain, sähköisesti ja painotuotteilla. Sähköinen viestintä on kuitenkin vastausten mukaan organisaatioiden seuraavia kehityskohteita. Sosiaalinen media ei ollut vielä tärkeimpien keinojen joukossa, mutta joissain organisaatioissa niin perinteisen kuin sosiaalisen median kautta ansaittu julkisuus oli ymmärretty tärkeäksi.

Markkinointiviestinnän päättäjät etsivät tietoa ammatti- ja sanomalehdistä, tapahtumista sekä sähköisistä lehdistä. Osa seuraa myös sosiaalista mediaa aktiivisesti. Tärkeimpänä ammatillisena foorumina on LinkedIn.

Kyselyssä pohdittiin myös sisältömarkkinointia. Meditassa tarkoitamme sisältömarkkinoinnilla organisaation sidosryhmilleen tuottamia ajankohtaisia sisältöjä, jotka perustuvat yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin ja vastaavat sidosryhmien tarpeisiin.

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että sisältömarkkinointi on organisaatioiden markkinoinnissa keskeisessä asemassa. Markkinointiviestinnän sisältöjen pohjana ovat asiakkaan tarve ja hyöty. Näin ollen sisältömarkkinoinnin ydin on siis hallussa. Kehitettävää saattaa olla sisältöjen tulosten mittaamisessa, sillä esimerkiksi lisämyynnin ja viraalin jakamisen kautta ansaitun näkyvyyden määrää tai laatua ei aina tiedetty.

Jos vastausten perusteella voi antaa joitain vinkkejä, millaisiin sisältöihin kannattaa panostaa, ovat kolmen kärjessä ehdottomasti tiedon laatu, asian mielenkiintoisuus ja ajankohtaisuus. Myös tekstin oikeakielisyyttä arvostetaan, mutta asian painavuus ajaa usein sen edelle. Kirjoittajan valintaa ei kannata arkailla, sillä julkaisufoorumin tunnettuus on merkittävämpi kriteeri sisältöjen ominaispiirteissä.

Tästä kaikesta yhteenvetona voidaan todeta, että organisaation omat sisällöt ovat selvästi markkinoinnin nykypäivää ja sitä kovinta ydintä. On silti tärkeää huomata ero oman, ostetun ja ansaitun sisällön välillä. Organisaatioiden on toimittava läpinäkyvästi niin, ettei vastaanottajaa johdeta harhaan, vaan hän tietää, kuka sisällön on tuottanut.

Jos haluat lukea koko tutkimusraportin ja saada ajatuksia tämän päivän markkinointiviestinnästä, klikkaa itsesi Slideshareen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti