keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Markkinointi 2013


Markkinointi on muutoksessa. Tätä muutosta leimaavat digitalisoituminen, kohderyhmäajattelun uusiutuminen ja kiinnostavien sisältöjen luonti. Näitä teemoja pohdittiin tämän vuoden markkinointiviestinnän viikoilla muun muassa Valion Jussi-Pekka Erkkolan, Jyväskylän yliopiston Heikki Karjaluodon ja Differon Katri Tannin puheenvuoroissa.

Erkkola kehotti markkinoinnista vastaavia miettimään tarkasti, mihin kaikkeen lähtee digitalisaation puitteissa mukaan. On tärkeää pohtia, missä asiakkaat tulevaisuudessa saavuttaa ja luoda erilaisista kanavista organisaation oma paletti. Hänen mukaansa tämän ajan markkinapaikka on data eli tarkka tieto kuluttajista ja asiakkaista. Perinteiset segmentit hämärtyvät ja asiakkaista luodaan entistä tarkempia jaotteluja.

Karjaluoto korosti, että digimarkkinoinnissa tärkeitä ovat markkinoinnin perusasiat kuten asiakkaan tunnistaminen, luokittelu ja vuorovaikutus. Hänen mukaansa markkinoinnin vanhat opit 4P- ja 4C-ajatteluista AIDA-malliin ovat edelleen valideja, mutta markkinoinnin keinot muuttuvat. Esimerkkinä Karjaluoto käytti Nikeä, joka on valittu maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi 2013. Heillä markkinoinnin tarkoituksena on olla siellä, missä kohderyhmät ja kuluttajat ovat ja tuottaa heille upeaa ja sisältöä ja hyviä tarinoita. Näin päästiin sisältömarkkinoinnin maailmaan.

Tanni kehotti myyntiä ja markkinointia yhteistyöhön sisältöstrategian ja markkinoinnin suunnittelussa. Hän antoi havainnollisen esimerkin informaatio- ja ostoikkunasta sisältömarkkinoinnin aikakaudella. BtoB-myynnissä potentiaalista asiakasta tavoitellaan tänä päivänä markkinoinnin verkkosisällöillä, jotka vastaavat asiakkaan informaation tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin (informaatioikkuna). Kun asiakas kuluttaa hyviä verkkosisältöjä, samaistuu ja vaikuttuu, tulee myynnin vuoro (ostoikkuna).

Tannin mukaan nykyisin tiedetään, ketkä sisältöjä kuluttavat, joten enää ei tarvitse tehdä kylmiä soittoja vaan voi ottaa yhteyttä niihin, jotka tietävät yrityksestä ja sen palveluista. Näin vuorovaikutuksessa päästään suoraan asiaan ja tuloksena ovat mm. myynnin laadun ja määrän paraneminen sekä lyhyemmät neuvotteluajat. Enää ei tehdä työntävää markkinointia vaan mennään asiakkaan tarve edellä. Markkinoinnin tulos ei ole vain klikkauksia vaan voidaan todentaa myynnin laadun paranemisella. Ehkäpä myyjille nyt kirkastuu, että markkinoinnissa tehdään ostoikkunaa avaavia toimenpiteitä ja myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on tärkeää.

Mielenkiintoista oli vielä Karjaluodon oma tutkimus BtoB-markkinoinnista, jossa kasvokkaisviestintä, puhelin, verkkosivut ja sähköposti olivat edelleen käytetyimpiä markkinoinnin keinoja, kun taas sosiaalinen media oli viimeisten joukossa. Tällaisia tuloksiahan saatiin myös Meditan Omat sisällöt markkinoinnin ytimenä -tutkimuksesta.

Markkinointiviestinnän viikon ammattilaisen päivästä jäi hyvä ja inspiroitunut olo. Wanha Satama oli täynnä porukkaa ja puhujat saivat usein puhua täysille saleille. Kun tulee mahdollisuus päivään toimiston ulkopuolella, tuulettaa ajatuksiaan ja tavata ihmisiä, kannattaa siihen tarttua. Minä ainakin sain uusia ideoita työhön.

Elisa Kajaste

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti