maanantai 12. toukokuuta 2014

Kohti särkymätöntä viestintää

Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän professori Vilma Luoma-aho herätteli ajatuksia muuttuvan yhteiskunnan vaikutuksista yhteisöviestintään uusien professoreiden juhlaluennolla 5.5.2014 Jyväskylässä. Aikamoista turbulenssia näyttäisi olevan tulossa, mutta yhteisö voi selviytyä näistä haasteista särkymättömän viestinnän avulla.

Yhteisöviestintää ei voi erottaa ympäristöstään. Aiemmin yksinkertaisessa maailmassa faktojen kertominen riitti viestinnän tehtäväksi. Tästä maailmankuvasta on matkattu vaikeaselkoiseen maailmaan, jossa vaaditaan analyysiä viestinnän vaikutusten selittämiseksi, heikkojen signaalit monitorointia, ennakointia ja suunnittelua. Seuraavaksi olemme siirtymässä kohti kaoottista maailmaa, joka on täynnä yllätyksiä, joihin tulee reagoida tapauskohtaisesti. Tällaisessa maailmassa  selviytymiseen tarvitaan särkymätöntä viestintää.

Särkymättömän viestinnän teesit


Särkymättömän viestinnän teeseiksi Luoma-aho listaa viisi asiaa:
  • Organisaatiokeskeisyydestä sidosryhmäkeskeisyyteen. Ei ole yhden osaston asia vastata viestinnästä vaan viestintä tulee rakentaa sidosryhmien tarpeen mukaisesti. Sidosryhmät keskustelevat eri teema-areenoilla. Yhteisön on oltava selvillä, millä areenoilla keskustelu tapahtuu ja mihin teemoihin yhteisö ja sen brändi liitetään. 
  • Maineenhallinasta odotustenhallintaan. Yhteisönä voimme vaikuttaa meihin kohdistuviin odotuksiin ennemmin kuin meistä muodostuvaan mielikuvaan.
  • Henkilöstönhallinasta mahdollistamiseen. Lopetetaan ihmisten näkeminen hallittavien resursseina ja keskitytään ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen: Hyvinvoiva ihminen on myös tuottava ihminen. 
  • Huomion saamisesta kuuntelemiseen. Viestinnän tehtävä organisaatiossa on ottaa sidosryhmät mukaan viestintään, kuunnella heitä ja lopettaa pelkkä huomiosta kilpailmeinen. Ensimmäisenä sidosryhmänä tulee nähdä henkilöstö.
  • Strategiasta kulttuuriin. Jatkuvien uusien mallien sisäänajosta on siirryttävä rakentamaan kulttuuria, joka auttaa yhteisö menestymään pitkällä aikavälillä.
Kuten Luoma-aho kirjoittaa:
“Särkymätön viestintä ei halvaannu yllätyksistä, ei jää byrokratian takia muita hitaammaksi, eikä pilaa organisaation mainetta vain siksi, että kukaan ei tiedä miten toimia. Särkymätön viestintä on etukäteen rakennettu organisaation sisään omien työntekijöiden erinomaisella kohtelulla sekä identiteetin ja vision selkeydellä. Särkymätön viestintä perustuu pieniin yksiköihin, jaettuun vastuuseen ja valtuutettuun henkilöstöön, sillä omista työntekijöistä tulee ainoita luotettavia sanansaattajia tilanteissa, kun kukaan ei tiedä mitä uskoa.”

Vilma Luoma-ahon luento videona.

Vilma Luoma-aho on aloittanut professorina 1.1.2014 Jyväskylän yliopiston  viestintätieteiden laitoksella. Luoma-aho on ollut vierailevana tutkijana Etelä-Kalifornian yliopistossa ja Stanfordin yliopiston MediaX-tutkimuskeskuksessa. Hän johtaa Helsingin Sanomain Säätiön hanketta uusien mediamainonnan muotojen läpinäkyvyydestä ja toimii Suomen vastaavana viestintäammattilaisten muuttuvaa työnkuva seuraavassa European Communication Monitor –tutkimuksessa.  Luoma-aho on tutkinut organisaatioiden sidosryhmäsuhteita ja aineettomia pääomina, viimeisimpänä sidosryhmien odotuksia ja organisaatioviestinnän uusia teema-areenoita.

Mari Karjalainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti